A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Varagele İki nokta arasında   gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı   sepet veya iskemle donanımlı insan veya eşya taşımak için kullanılan   donanım.Denizde seyreden iki gemi arasında personel nakli veya ikmal için   kullanılır. 
Varagele Halatı Varagele için iki yer   arasına gerilen ve üzerinde tek dilli makaralar bulunan halat
Varda Dikkat, savul, uzaklaş   anlamında
Vardabandıra Gemiden gemiye, gemiden   sahile veya sahilden gemiye görünür muhabere cihazlarıyla (simafor,   ışıldak,muhabere sancakları vb.) verilen mesajları okumak, yazmak üzere   yetiştirilmiş personel.
Vardabaşo Demir atılacağı zaman veya   ambara yük indirilirken çevrede bulunanları uyarmak için kullanılan deyim.
Vardakorda Ana çarmıklara sürtünen   selviçelerin aşınıp kopmamaları için çarmıklar üzerine konulan oluklu   ağaçlar.
Vardakosta Eskiden kıyı koruma   gemileri için kullanılan deyim.
Vardakova Vasıtaların tutunup   bağlamaları için yan mataforalardan sarkan dikey halatlar.
Vardamana Borda iskelesine yanaşan   vasıtadan çıkan personelin tutunmaları için iskelenin vardevele   puntellerinden geçirilen halatlar.
Vardamana Cevizi Vardamana halatının   çımasına yapılan ceviz
Vardasilo Vardeveleler üzerine   açılan yan tenteler;Gemilerde bir yerden diğer yerin görünmemesi için yelken   bezinden yapılan bölme;Gemilerin sahile verdikleri iskelelerin vardevele   puntelleri üzerine geçirilmiş gemi ismi ve borda numaraları yazılmış yelken   bezi.
Vardevele Halatı/Teli Teknelerin küpeştelerinde   ve borda iskelelerinde yolcu/mürettebatın korunması için dikilmiş bulunan   sabit veya yatar-kalkar puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmiş halat   veya tel. 
Vardevele Punteli Vardevele halatlarının   geçmesi için yalı kütükleri üzerindeki papuçları geçirilen ve üzerinde   delikleri bulunan puntel.
Vardiya Gemilerde birbirini   izleyen genellikle dörder saatlik nöbet
Vardiya Subayı Gemilerde gemi komutanın   verdiği seyirle ilgili görevleri yerine getiren, geminin seyir emniyeti için   gerekli seyir hesaplarını yapan ve vardiyada bulunan personeli kontrol eden   subay.
Vardiyan Komutan veya vardiya ve   nöbetçi subayları tarafından verilen emirleri ilgililere ulaştırmak için   seyirlerde köprüüstünde, limanda demirli iken lumbarağzında bulunan personel.
Vardiyan Halatı Şamandıraya bağlı yatan   gemilerin sakin havalarda şamandıra üzerine giderek çatmaması için civadra   veya uskundura civadralarının cundasından donatılarak şamandıranın anelesine   bağlanan halat
Varka Kaba ve iri yapılı ayna   kıçlı bir tür kayık
Vasat Bir geminin orta kısmı.
Veçhe Yön, bakış açısı
Veledibarka Fırtınalı havalarda pruva   ana istiralyası üzerine açılan flok yelkeni. 
Velena Direkler arasında   istrelyalar üzerine açılan üçgen yelken(ler). 
Velestralya Pruva ana direklerinin   gerisinde ve üzerinde bulunan yarım serenler
Velestralya Yelkeni Velestralyalar üzerine   açılan yelkenlere denir.
Vento Bumbaları ve mataforaları   bir taraftan diğer tarafa dirisa edebilmek ve sabit tutabilmek için   cundalarından alınan halatlar. Bu halatlar gerekirse palangalara da   bağlanır. 
Veta Bir palangada halatın   makaralar arasında işleyen bölümü
Vetet Kıyı boyunca yapılan   ölçümlerde yönleri kestirilecek noktalara dikilen direk.
Viğle Harp ve ticari gemilerin   direklerine gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer.
Vinç Gemiye yük alıp vermede   kullanılan, ambar ağızlarına yakın olarak konmuş hidrolik/elektrik ile   çalışan makineler.
Vira Vidayı, cıvatayı, ırgat   veya vinci sarma yönünde çevirmek için verilen komut. 
Vira Demir Fundo edilmiş demirin   ırgat vasıtasıyla gemiye çekilmesi için verilen komut.
Vira Etmek Çekmek,Kaldırmak
Viya Gemi ve veya teknenin   istenilen rotaya döndükten sonra, bulunulan rotada seyredilmesi için   serdümene verilen komut. 
Vizita Resmi ziyaret;Gemi   doktorunun hasta eratı muayenesi.
Voli Yeri Deniz ve iç sularda su   ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları belli su   sahaları.
Volta Bir halatın babaya veya   biteye bir kez dolaştırılıp, çımasının bedeni yönünde bulundurulması.
Volta Atmak/Etmek Halatı bir yere birkaç kez   dolayarak bağlamak.

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z