YELKEN ÇAĞINDA DENİZDE YAŞAM

25 Ocak 2017 Sabri Çağrı Sezgin 1

Yelken Çağında denizde yaşam bin bir zorlukla doluydu, bu dönem denizcilerinin bazen aylarca hatta yıllarca kara yaşamından uzak kaldıkları olurdu. Yolculuk süresince denizciler, salgın hastalıklar ve kötü hava koşulları gibi kendilerini bekleyen tehlikelerin üstesinden gelmek zorundaydılar. Aslında bu durum yüzlerce yıldır böyleydi, Keşifler Çağının başından XIX.

DENİZLERİN KANUNU: DENİZCİ YASALARI

18 Ocak 2017 Sabri Çağrı Sezgin 2

Antik çağlardan beri deniz ticaretinden önemli bir gelir sağlayan tüccarlar, elde ettikleri kârın belli bir oranını vermek şartıyla gemi sahibi kaptanlarla el sıkışarak anlaşıyorlardı. Çoğunlukla tüccarların da katıldıkları bu seferlerin sonunda ödemeyi alan kaptanlar, geminin masraflarını ve kendi paylarını düştükten sonra kalan parayı mürettebat arasında paylaştırırlardı.

BİR DENİZCİNİN ARDINDAN…

17 Mart 2016 Sabri Çağrı Sezgin 0

İnsanların ölüme verdiği tepkiler her çağda ve her kültürde aynı olmuştur: Giden geri gelmez, anılarda yaşar… Eski insanlar ölümün dönüşü olmayan bir yolculuk olduğuna inanıyorlardı ve her yolculuk da ayrılık anlamına gelmekteydi. İnsanlık tarihinin en eski geleneği olan cenaze merasimleri de işte bu yolculuk fikrinden doğmuş, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerin etkisinde şekillenerek dini bir takım ritüellere dönüşmüştü.

EFSANEVİ DENİZ YARATIKLARI

12 Temmuz 2015 Sabri Çağrı Sezgin 1

Eski dönem denizcileri için denizlerin dibinde neler saklandığı antik çağlardan beri her zaman bir merak konusu olmuştu. Denizcilerin bilinmezliğe karşı duydukları endişe ve korku o derece fazlaydı ki, içinde bulundukları ruh durumu çoğu zaman basit olaylardan bile gerçeküstü anlamlar çıkarmalarına neden olabiliyordu.

DENİZCİ DÖVMELERİ

05 Temmuz 2015 Sabri Çağrı Sezgin 7

Denizci kültürünün ayrılmaz birer parçası olan adet ve gelenekler, denizcilik sanatının kuşaktan kuşağa aktarımında her zaman önemli bir işleve sahip olmuştur. Oldukça zengin ve köklü geleneklere sahip denizci kültüründe denizci dövmeleri de önemli bir yer tutar.
Antik çağlardan beri birçok kültürde hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir tılsım olarak kullanılan dövmeler, aslında XVIII.

DENİZCİLİKTE BATIL İNANÇ VE UYGULAMALAR

16 Mart 2015 Sabri Çağrı Sezgin 1

Çağlar boyu denizciler birtakım nesnelerin kendilerine şans getirdiğini düşündüler; kötü şansa karşı uğurlu objeler taşıma, nazara karşı muskalar takma, vücuda dövmeler yaptırma gibi mistik uygulamalar bir zamanlar denizciler arasında oldukça popülerdi. Elbette bunların çoğu hiçbir bilimsel temele dayanmayan boş inançlardı; yine de bazı uygulamaların ortaya çıkışında mantıklı gibi görünen noktalar da yok değil… Denizciler arasında yaygın olan batıl inanç ve uygulamalara geçmeden önce dilerseniz bunları ortaya çıkaran nedenleri anlamaya çalışalım.