ESKİ DENİZCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

19 Şubat 2015 Sabri Çağrı Sezgin 8

Eski dönem gemilerinde gıdaların yolculuk süresince bozulmadan dayanmasını sağlamak önemli bir sorundu; çünkü rutubetli ambarlarda istiflenen birçok yiyecek olumsuz çevre koşullarına dayanamayarak hemen çürümeye başlar veya kurtlanırdı. Ambarlarda depolanan yiyeceklerin bir diğer düşmanı da farelerdi. Denizcilerin yiyeceklerine çoğu zaman bu hayvanların idrar ve dışkıları bulaşır, taşıdıkları hastalıklar gemilerde ölümcül salgınlara neden olurdu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NAVİGASYON ARAÇLARI

05 Kasım 2014 Sabri Çağrı Sezgin 2

Deniz ticaretinin başlangıcına dair eldeki en eski kayıtlar MÖ. 3500’lere kadar uzanır. Antik çağlardan günümüze kadar geçen sürede herhalde tüm denizcilerin ortak amacı hep aynı olmuştur: Denizde bir noktadan diğerine hızlı ve emniyetli bir şekilde ulaşmak. Ancak XI. yy başlarına kadar denizde yön bulma, çoğunlukla bir gözlem, deneyim ve şans işiydi.

AKDENİZ’İN ORTAK DİLİ: LINGUA FRANCA

17 Eylül 2014 Sabri Çağrı Sezgin 0

Farklı diller konuşulan karışık toplumlarda, halkın birbirini anlaması için yerel dillerin yanında ortak bir dil de kullanılır. Günümüzde eski sömürge ülkelerinde halen kullanılan bu dillerden çoğunun kökeni İngilizce, Fransızca, Portekizce ya da Felemenkçe gibi batı dillerine dayanmaktadır. Avrupa dillerinin yerel dillerle etkileşiminden meydana gelen bu melez dillerin çoğu, işgal ettikleri topraklarda daha rahat hüküm sürmek ve kendi kültürlerini yaymak maksadıyla sömürgeci devletler tarafından yerel halka zorla kabul ettirilmiştir.

DENİZCİ ŞARKILARI: HEYAMOLALAR

30 Ağustos 2014 Sabri Çağrı Sezgin 6

Her kültürün kendine özgü bir ritim ve ezgisi vardır, kimileri neşeli kimileri hüzünlü olan bu ezgiler, sayısız şarkıya türküye hayat verir. Kültürler birbirinden ne kadar uzak olursa olsun evrensel müziğin ruhu hepsinde ortaktır. Müzik, ruhu kelimelerden daha etkili binlerce şeyle doldurur; sevinci, acıyı, ölümü, umudu anlatan bir ezgi üstünden binlerce yıl geçse de insanlar üzerinde aynı duygusal etkileri yapar.

SEYİR YARDIMCILARI TARİHİ: ŞAMANDIRALAR

30 Mayıs 2014 Sabri Çağrı Sezgin 8

Deniz ticaretinin başlangıcından bu yana güvenilir seyir yardımcılarına ihtiyaç duyulmuştur, denizcilik tarihinin bilinen en eski ve en ünlü seyir yardımcılarından biri Antik Mısır’da İskenderiye kentinde bulunan “Pharos” feneriydi. Günümüzde de denizciler denizde seyrederken güvenli bir limana ulaşmak ve rotalarını emniyete almak için deniz fenerleri, çakarlar, işaret şamandıraları ve diğer seyir yardımcılarından yararlanmaktadır.

FATİH’İN MİRASI: TERSÂNE-İ ÂMİRE

04 Mayıs 2014 Sabri Çağrı Sezgin 2

Son zamanlarda basında Haliç Tersanelerinin yıkılarak yerine otel ve alışveriş merkezi yapılacağı haberleri dolanıyor, daha önce de Kasımpaşa’da Cezayirli Hasan Paşa Kışlasının yıkılarak alışveriş merkezi yapılacağı haberleri çıkmıştı. Bu yazımızda Türk denizcilik tarihinde 559 yıllık bir geçmişe sahip Haliç tersanelerini ve Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında denizcilik alanında yapılan reformları araştırdık, ama bundan önce dilerseniz imparatorluğunun en büyük tersanesinin kuruluşuna kadar geçen sürede Türk denizciliğinin gelişimini kısaca gözden hatırlayalım.