DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – T

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Tabla Makaraların dış   yüzeylerini oluşturan bölüm
Tadilat Değişiklikler, değiştirme,   değişiklik.
Tahlisiye Kazaya uğrayan gemilerin   yolcu ve personelini kurtarma işi.
Tahlisiye Sandalı Tahlisiye işlerinde   kullanılan tüm gemilerde bulunan özel sandal.
Tahliye Bir geminin yükünü   boşaltması.Bir bölmede biriken suyu dışarı basmak.
Tahmil Bir gemiye yük yüklemek.
Takatuka Sigara külü silkmek için   kullanılan bakır veya çinko yahut teneke kapalı kutu.
Talazlık Postaların üstleri ile   kaplama tahtalarının en üstünde bulunan kaplama tahtasının üzerine konulan   tahta
Talim Muhtelif gemi   hizmetlerinin görülmesi için personel tarafından yapılan eğitim
Talim Başlığı Eğitim için atılan   torpidolara koşulan başlık
Talvek Hattı Boğazlarda veya iki ülke   arasındaki deniz mesafesinin karasularından daha kısa mesafede olması halinde   ortadan geçtiği varsayılan hat 
Tam Armalı Direklerinin hepsinde   seren yelkenleri bulunan gemiler.
Tam Yük Ağırlığı Bir geminin taşıyabileceği   bütün yüklerin ağırlığı.
Tambura Halat dolabı
Tamburata Arasında tek veya çift   fırdöndü bastika bulunan kurtağızları veya Mayın Tarama gemilerinde manyetik   kablonun üzerinde aktığı makara
Tan Alacakaranlık
Tan Süresi Akşam güneşin batışı ile   karanlığın başlangıcı veya sabah karanlığın bitimi ile güneşin doğuşu   arasındaki süre.
Tanker Dökme olarak yanıcı   özellikte sıvı yükleri taşımak için inşa edilmiş veya dönüştürülmüş ve bu   amaçla kullanılan ticaret gemisi.
Tarak Gemisi Limanları veya geçitleri   derinleştirmek için kepçeli olarak yapılmış özel gemi. 
Tarak Tutmak Hisa veya mayna edilmekte   veya askıda tutulmakta olan bir vasıtanın istenilen yönden farklı bir yöne   dönmesini önlemek üzere vasıtaya halat bağlayıp çekmek veya bir yere volta   etmek.
Taret Top aksamının ve top   personelinin içinde bulunduğu çelikten yapılmış döner kule.
Tava Borda iskelelerinin   altında ve üstünde durulacak yer [İskele tavası] 
Tavlon Güverte Çok güverteli gemilerin   üsten itibaren aşağıya doğru beşinci güvertesi
Tayfa Geminin güverte, makine ve   kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve   stajyerler dışında kalan gemiadamları
Tehlike Hattı(Kurtarma   Kerterizi) Gemileri seyir açısından   tehlikeli mevkiden uzak tutmak için, belirli bir noktadan geçen tespit   edilmiş bir kerteriz hattıdır. Gemiler bu hattın tehlikeli olan tarafından   seyretmezler.
Tekne Su üstünde kalarak   seyreden ve deniz uçakları dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak   kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan her türlü deniz aracı.
Tel Sapan Yük kaldırmada kullanılan   her iki çıması kasalı veya radansalı tel halat.
Tensip Uygun görme.
Tente Güverteyi yağmur ve   güneşten korumak için güverte üzerine açılan branda veya başka bir malzemeden   yapılmış örtü. 
Tente Kemeresi Tentelerin aşağı doğru   sarkmasını önlemek için bir ucu tente gönderi üzerine diğer ucu alabandadaki   tente punteli üzerindeki yuvasına oturan, omurgaya dik ağaç kütükler.
Tente Kulağı Tenteleri gergin tutmak   için tentelerin köşelerinde bulunan kamçılar.
Tente Lentiyesi Filikalarla botların   üzerlerine açılan tentelerin düzgün durması için tentelerin kenarlarına   bağlanıp alabandaya alınan ince savlolar.
Tente Matafyonu Tentelerin yakalarına   açılmış bulunan radansalı delikler.
Tente Omurgası Tentenin orta kısmına ve   altına konulan ağaç. 
Tente Punteli Tente vardevelesinin borda   etrafında dolaştırılması için belirli aralıklarla güverteye dik olarak   konulmuş punteller.
Tente tirnelesi Tentelerin yan yakalarını   vardevele zincirlerine veya halatlarına bağlamakta kullanılan ve birer   çımalarından tente matafyonlarına dikilmiş olan savlolar.
Tersane Gemi yapılan onarılan   fabrika, tezgah veya sanayi merkezi. 
Tesviye Şişesi Kazan veya sarnıçların   seviyelerini gösteren cam tüpler.
Tevzi Tablosu Elektriğin dağıtımının   yapıldığı tablo.
Tıraka Gemi bordasında boya veya   temizlik yapmak için halat ile bordalara güverteden sarkıtılan tahta.
Tırfil Palangası Biri sabit ve kamçılı   diğeri hareketli ve kancalı iki tornodan oluşan bir palanga.
Tırnak Demirin kollarının   ucundaki tırnak şeklindeki kısım.
Tırpanto Tel halatlar üzerine   vurulan palanga sapanlarının tel üzerinde kaymaması için halat üzerine   sarılan ip.
Ticaret Gemisi Denizde ve iç sularda   kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gemi.
Tik ağacı Gemi veya yat inşasında   kullanılan Hint meşesi.
Tirenti Bir halatın çekilen   çıması 
Tirgüverte Tezgahlarda ağır   armadorluk işleri yapan sanatkar veya bu işlerin yapıldığı yer.
Tirim Bir geminin baş ve kıç   taraflarında çektiği suyun farklı olması hali. Kıçtan çektiği su fazla ise   kıçlı,baştan çektiği su fazla ise başlı denir.  
Tirim Tutturmak Bir gemiyi istenilen   trimde yüklemek
Tirim Yapmak Dökme katı yükleri   ambarlara yayarak düzlemek.
Tirimli Gemi Baştan ve kıçtan çektiği   suları farklı olan gemi
Tirinket Pruva direğinde en altta   bulunan ana seren.
Tirinket Yelkeni Tirinket sereni üzerine   çekilen yelken.
Tiriz Çarpma ve sürtmelerden   korumak için güvertesiz teknelerin direk ve dubaların dış kenarlarına takılan   tahta yada halat örgüsünden yapılmış çıkıntı.
Tirnele Tente yakalarını vardevele   zincirine veya teline bağlamak için birer çımaları yakaların üzerindeki   matafyonlara dikilmiş tel ve mürnellerden örülmüş kısa kamçılar.
Tize Etmek Halatı germek
Tize Tizeye Halatın bir yere ucu ucuna   erişmesi.
Toca Bir halat veya zincirin   dolaşıp kördüğüm olması.
Toka Etmek Bir şeyi yerine kadar   kaldırmak yukarıya çekmek.
Toka Sancak Harp gemilerinde sabahları   saat 08:00’da sancağın kıç göndere veya gize merasim töreni ile çekilmesi
Tomar Topların haznelerine   hartuç ve mermiyi sürüp yerleştirmekte kullanılan ucu takozlu bir gönder.(5   pusluk toplarda kullanılır)
Tonaj Bir ticaret gemisinin iç   hacminin hesaplanması ile bulunan taşıma kapasitesi.
Tonilato Gemilerin iç hacimlerinin   ifadesinde kullanılan ve 2.83 metreküpe eşit olan hacim birimi
Tonoz Demiri Gemileri belirli bir   istikamette tutmak için gemilerin kıç taraflarından bir tele bağlı olarak   attıkları demir. Tonoz demirleri göz demirlerinin üçte biri ağırlığındadır.
Top Dirisası Bir topun sağa veya sola   döndürülmesi.
Top Kundağı Topun beşiğini kürsüye   bağlayan tertibat.
Top Palangası Ağır işlerde kullanılan   iki dilli iki makaradan yapılmış palanga.
Topaç Filika küreklerinin   filikadan içeride kalan ve tutulan kısımları
Topuk Dik vaziyette duran direk   çubukların güverteye bakan alt tarafları. Kanca gönderlerinin kancasız olan   alt tarafları
Topuk Atlamak Seyir halindeki bir   geminin bir sığlıktan omurgasının sığlığa sürtünerek geçmesi
Topuz Resmi günlerde alay   sancakları ile beraber veya alay sancağı çekilmeksizin yalnız olarak direk   şapkalarına çekilen milli bayrak.Topuz Bayrağı mezestre edilmez.
Tornaçark Uzun müddet   makine/cihazlar çalıştırılmadığı zamanlarda makine /cihazların aksamının   tutmaması ve alışması ve olabilecek arızaların tespiti maksadıyla makine ve   cihazların çalıştırılması işlemi.
Tornistan Gemi veya teknelerin   makinelerini çalıştırarak geriye doğru gitmeleri
Torno Bir dilli makara
Tramola Yelken seyrinde rüzgar   üstüne çıkarak kontra değiştirmek. 
Trandil Ege/Akdeniz   balıkçı/süngerci yelkenli teknesi.
Transatlantik Okyanuslar ötesi,   okyanuslar arası
Transit Gemi Yabancı bir limandan başka   bir yabancı limana gitmek üzere ülke karasularından(durmaksızın veya dursa   bile yük/yolcu indirmeden) geçen gemi.
Transit Kerterizi Değişik iki mevkide   bulunan maddelerin bir doğru üzerinde bulunduğu an ve bu iki maddeden alınan   kerteriz
Trata Balıkçılık için yapılmış   ortaları havuzlu şalopalar
Travers Yapmak Açıkta eğlenmek
Tuca Halatların, merkezden   çevreye doğru tek kat olarak roda edilme şeklidir.
Tul Boylam
Tumba Herhangi bir şeyi altüst   etmek.
Tumba Tirinket Orsa alabanda tramola   manevrasında pruva serenlerinin pırasya edilip bir kuntradan diğer kuntraya   geçmesi için verilen komut

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z