DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – O

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Ocaklık Demiri Bir tarafında iki demir   bulunan demirlerden, kıça doğru olan ve göz demirinin gerisinde bulunan ve   göz demiriyle aynı özellikte olan yedek demir. 
Olta Bağı Bir daha çözülmesine gerek   duyulmayan halatların birbirine bağlanması için yapılan bağ. 
Oluk Halatların dil üzerine   rahatça oturması için dil üzerine açılan yarım yuvarlak oyuk. 
Omurga Bir teknenin postalarının   üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç/madeni   parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare olur. 
Omurga Aşozu Kaplama tahtalarının   omurgaya girmesi için omurga üzerinde açılmış olan girintiler. 
Omurga Hattı Gemi ve deniz araçlarının   baş ve kıç bodoslamalarını birleştiren ve omurga ile aynı düzlem üzerinde   bulunan hat
Omuzluk Borda kaplamalarının baş   ve kıç bodoslamalara doğru eğimlenmeye başladığı yer ile bodoslamalar   arasında kalan kısım.
Omuzluk (Baş, Kıç) Teknenin baş ve kıç   tarafında sancak ve iskele tarafında 45 derecelik nisbi açı içindeki bölüm   veya yön. 
Omuzluk Rüzgarı Kıç omuzluklardan esen   rüzgar.
Orkoz Akıntının aksi yönünden   esen rüzgar etkisiyle akıntı istikametinin aksine doğru giden yüzey   akıntıları. Girintili ve çıkıntılı sahillerde bir çıkıntıya çarparak   akıntının aksi yönüne doğru akan akıntı.
Orsa Yelkenleri mümkün   olduğunca rüzgar yönüne yaklaştırarak seyretmek. (Orsasına seyir) (Dar/sıkı   orsa)
Orsa Alabanda Eğlenmek Rüzgarı bordaya alarak,   yelkenleri birbirinin aksine alıp tekneyi yolundan alıkoyup vakit   geçirmektir. 
Orsa Alabanda Tramola Teknenin başını rüzgara   alıp bir kuntradan diğer kuntraya geçmek, rüzgarı bir taraftan diğer tarafa   geçirmek.
Orsa Halinde Bir teknenin mümkün olduğu   kadar rüzgarın estiği yöne yakın seyredişi. 
Orsa Pupa Çemberi Bumbanın cundasına yakın   ve iki tarafında da mapa bulunan madeni çember. 
Orsa Pupa Palangaları Yan yelkenlerin   bumbalarını istenilen istikamette tutmak üzere bir ucu orsa pupa çemberindeki   mapaya, diğer ucu küpeştedeki bir yere bağlanan iki adet palanga. 
Orsa Yakası Dört köşe yelkenlerin   rüzgar üstünde kalan, üç köşe yelkenlerin istiralya tarafında kalan   yakaları. 
Orsada Kazanmak Bir teknenin orsa seyrinde   rüzgar altına az düşerek, istediği tarafa gidişte rüzgar şiddet farklarından   faydalanarak açı kazanması. 
Orsasına Seyretmek Seyir istikametinin   rüzgarın estiği tarafa doğru olması.
Orsaya Kaçmak Bir yelkenli teknenin   devamlı olarak baş tutamayıp rüzgar üstüne kaçması. 
Orta Su Trolü Münhasıran göçmen   balıkların istihsaline mahsus dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya   yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri   istihsali.
Ortala Dümen kullanarak dönmekte   olan bir geminin istenen rotaya yaklaşması esnasında serdümene dümeni omurga   istikametine alması için verilen komut
Oşinografi Denizlerin fiziksel,   kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle, bunlarla temasta olan toprak   ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirine olan etki   kurallarını inceleyen bilim dalı
Oturak Kürekle hareket eden   teknelerde kürekçilerin oturarak kürek çektikleri alabandadan alabandaya   uzanan tahtalar. 
Oturak Pançalu Oturakların alabandaya   gelen taraflarını alabandaya bağlayan ağaç veya madenden yapılmış üç köşeli   praçollar. (Köşebentler)
Oturmak Bir geminin çektiği sudan   az bir suya girmesi, karinası üzerine karaya binip hareketten sarkıt kalması

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z