DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – N

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Nakkaş Gemilerin boya işleri ile   görevli olan ve boyaların bulunduğu nakkaşhanenin sorumlusu.
Nakkaşhane Gemide kullanılan boya,   vernik, fırça gibi malzemelerin depolandığı yer
Navlun Bir yerden bir yere   taşınmak üzere bir sözleşme (Navlun Sözleşmesi) ile gemiye alınan eşyaların   tümü. 
Naylon Halat Lif halatlara nazaran daha   elverişli olan sentetik halat.
Net Hacim Geminin gros hacim veya   tonilatosundan o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan   yerlere ait hacimlerin çıkarılmasından sonra kalan hacim. 
Net Tonilato 2,83 m3 lük bir hacim   birimidir. 
Neta Muntazam, düzgün, tertipli   veya emniyetli anlamına gelir. 
Neta Batarya Gemi personelinin   bulundukları yatma ve iş yerlerini temizlemeleri, buralarını düzene   sokmaları. 
Neta Etmek Dağınık ve düzensiz bir   yeri tertip ve düzene sokmak.
Nevcet Erat yatak brandalarına   bağladıkları ince ipler veya hamak sarılan el inceleri.
Nispi Kerteriz Kara veya denizdeki bir   maddenin, geminin pruvasına nazaran olan istikameti. Bu maddeden geçen   kerteriz hattı ile geminin omurga hattı arasındaki açıdır.
Nişangah Nişan hattını, nişan   noktasını doğru tatbik edebilmek, iyi nişan alarak mermiyi hedefe isabet   ettirebilmek için kullanılan top üzerindeki tertibat

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z