MOTORLARDA YAĞLAMA VE YAĞ SEÇİMİ

İki cismin temas ettikleri yüzeylerde birbirlerinin üzerinde hareket etmelerine direnç gösteren kuvvete sürtünme denir; bu direnç ancak temas yüzeylerini yağlayan bir maddenin varlığı ile azaltılabilir. Motorlarda da hareketli parçaların sürtünmesini azaltmak için yağlanmaları gerekir, bunun yanı sıra motorlarda yağlama:

 • Madeni teması önleyerek aşınmaları azaltma,
 • Pistonla silindir arasında sızdırmazlık sağlama,
 • Sürtünmeden doğan fazla ısıyı alarak pistonları soğutma,
 • Koruma sağlayarak korozyonu engelleme,
 • Yanma sonu oluşan artıklarını önleme ve temizleme amacına hizmet eder.

Motorlarda önemli yağlama şekilleri şunlardır.

 • Çarpmalı yağlama: Bu sistemle yağlanan motorlarda genellikle biyel başında bir kelepçe bulunur ve krank milin dönmesiyle bu kelepçe kartere dalarak piston ve yatakları yağlanmasını sağlar.
 • Pompalı ve çarpmalı yağlama: Bu sistemin çarpmalı yağlama sisteminden tek farkı kelepçenin dalacağı çanakların olmasıdır.
 • Basınçlı yağlama: Pompanın gönderdiği basınçlı yağ ile ana yatak ve kam mili yatakları yağlanır.
 •  Tam basınçlı yağlama: Bu sistemde yağ, motorun piston pimi haricindeki yağlanması gereken yerlerine basınçlı olarak gönderilir.

Motorunuzda kullanacağınız yağlama yağını seçerken aşağıda belirtilen şu özellikleri dikkate alınız:

 1. Kullanacağınız motor yağı uygun ve sabit bir viskoziteye sahip olmalıdır.
 2. Yağlanan yüzeylere iyi bir şekilde yapışarak en zor şartlarda bile koruma sağlamalıdır.
 3. Yüksek film mukavemeti olmalı, yataklarda oluşan yüksek film basınçlarında kolayca yırtılmamalıdır.
 4. Motor parçalarını korumalı, herhangi bir şekilde korozyona neden olmamalıdır.
 5. Motorun yağ pompası tarafından alçak akma noktası ve düşük sıcaklıklarda bile emilebilmelidir.
 6. Havayla, suyla veya yakıtla birleştiğinde çökelti yapmamalıdır ve köpürmemelidir.
 7. Yanma sonu oluşacak artıkları temizlemelidir.
 8. İçine karışabilecek yabancı maddelerin birleşmesine engel olup bunları dağıtmalıdır.
 9. Zehirli veya patlayıcı olmamalıdır.
 10. Güvenli ve ekonomik olmalıdır.