DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – İ

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

İç Büyük Flok İç büyük flok larmosu   üzerine açılan üç köşe yelken. 
İç Kuşağı Oturak tahtası başlarının   üzerine oturmaları için filika ve botların alabandalarına bağlanmış olan ve   baştan kıça kadar uzanan ensiz tahtalar. 
İç Liman Her türlü liman   kolaylıklarının bulunduğu, hava tesirlerine karşı korunmalı denizden uzak   liman.
İç Omurga Bir ahşap teknede   postaları omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan kıça kadar uzanan ikinci   bir omurga 
İç Sular Göller, suni göller,   lagünler, baraj gölleri, bentler, legülatörler, kanallar, arklar, akarsular,   mansaplar üretme ve yetiştirme yerleri.
İğne Direklerin kıç tarafa   bakan kısımları ile yarım serenlerin çatallarının üzerinde hareket ettiği   ağaç çubuk. 
İğnecik Dümenin kıç bodoslamaya   bağlanabilmesi için erkekli ve dişili çift menteşe. 
İhtiyat Demir Göz demirleri vasfında   olan ve gemilerde gerektiğinde kullanılmak üzere bulunan yedek demir. 
İktisadi Sürat Armatörler için, bir ton   yükün en ucuz taşınmasını sağlayacak olan sürat.
İlmek Bir halatın çıması ile   kendi bedeni üzerine kroz yaptıktan sonra bedenin doblin olarak bu krozun   içerisinden geçirilmesi sonucu yapılan bağ.
İmbat Yaz aylarında denizlerden   karalara doğru esen mevsim rüzgarı.
İmdat İşareti Tehlike anında gemi   telsizleri ile verilen S.O.S., telsiz telefon ile verilen MAY-DAY işaretleri.
İmtiyazlı Parakete Gemilerin süratini ölçmek   için kıç taraflarından denize bırakılan parakete saati, parakete savlosu ve   pervaneden ibaret olan alet.
İskaça/Iskaça Direk ve cıvadraların alt   başlarındaki topukların yerine oturması için açılmış olan yuva. 
İskanca Değiştirmek [nöbet,   vardiya, kürek] 
İskandil Denizin derinliğini   ölçmeye yarayan cihaz.
İskandil Kurşunu İskandil savlolarının   bağlandığı ağırlık. 
İskandil Savlosu İskandil kurşunlarının   bağlandığı işaretli halat.
İskele Teknenin pruva-pupa   hattına göre sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya   inip kalkan merdiven.
İskele Alabanda Dümeni basılabildiği kadar   iskeleye basmak için verilen komut.
İskele Tavası İskelelerin alt ve üstünde   girip çıkmada ilk basılan platform.
İsparmaça Deniz içindeki iki veya   diğer gemilere ait zincirlerin birbirine dolaşması. 
İspasa Bir palanganın eskimiş   olan rigavosunu çözerek, donanım üzerinden alıp çıkarmak ve tirentisini   rigavo, rigavosunu tirenti yapmak. 
İspavlo Katransız kendirden   yapılmış iki kollu sicim. En ince halat, piyan işlerinde kullanılır. 
İspiralya Bordaya açılan lumbuzları   olmayan gemi iç kısımlarını aydınlatmak üzere güverte üzerine açılmış   yuvarlak ve sabit camlı lumbuz. 
İstinga Yelkenleri toplamak için   kullanılan selviçe [Hareketli donanım] 
İstinga Etmek Yelkenleri toplamak 
İstiralya Boğataları İstiralyaları istenilen   gerginlikte tutmak için kullanılan boğatalar. 
İstiralyata Babafingo çubuğu   üzerindeki kuntra payından alınan istiralya. 
İşaret Görerek veya işiterek   haberleşmeyi sağlayan sancak, simafor, ışıldak, düdük gibi vasıtalar.
İşaret Sancakları Görünür muhaberede   kullanılan sancaklar.
İşaret Savlosu Sancak savlosu.
İşaret Sereni İşaret sancaklarının   çekilmesi için pruva direkleri üzerine yatay vaziyette konulan ve üzerinde   yeteri kadar sancak savlosu donatılmış makaraları bulunan seren.
İşaretçi Vardabandra görevi yapan   erat.
İşkampavya Personel taşımakta   kullanılan motorlu büyük filika.
İzbarçina bükümlü Sağa bükülmüş üç adet yoma   bükümlü halatın hep birden sola bükülmesi ile yapılan dokuz kollu halat.
İzbarço Bağı Direk ve armalar üzerinde   çalışacak personeli oturtarak yukarı çekmek için yapılan bağ.
İzbiro Çeşitli cisimleri çekmek   ve kaldırmak için halattan yapılan sapanlar

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z