DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – I

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Iğrıp Deniz veya göl dibinden   biraz yukarıdaki balıkları avlamak için kenarlarına ağırlık bağlanarak atılan   torbalı büyük ağ. İki tekne tarafından çekilir.
Iğrıp Demiri Filikalarda kullanılan   dört veya beş kollu demir.
Irgat Demirli gemilerin   zincirini almada, sahile verilen halatların boşunu almada kullanılan stim,   motor, elektrik veya elle çalışan güverte makinesi.
Irgat Manivelası Irgat makinelerinin arıza   yapması sonucunda zinciri gemiye almak ve ırgatın insan gücü ile   çalıştırılması için ırgat manivela yuvalarına sokulan demir veya ağaçtan   yapılmış kollar. 
Irgat Palamar Babası Sahile verilmiş halatların   boşunu alarak halatı germek için halatın gemide kalan kısmının sarıldığı   ırgat üzerindeki yanları çıkıntılı yatay veya dikey vaziyetteki   silindir. 
Irgata Almak Güverte üzerine volta   edilmiş halatı babadan fora ederek ırgat fenerine vurmak.
Irmık Halatı Rüzgar kaldığı zamanlarda   yelken gemilerinin kendilerini çektirmek için çekici filikaya verdikleri   halat. 
Iskalarya Yelkenli gemilerde   direklere çıkmak için çarmıkların aralarına yatay olarak bağlanmış ince halat   veya demir çubuklar. 
Iskalarya Bağı Iskalaryaları çarmıklara   bağlamak için yapılan bağ. Kazıkbağı. 
Iskanca Nöbet, vardiya veya küreği   değiştirmek.
Iskarça Bir liman veya koy   içindeki kalabalık tekne gurubu, karışık olarak demirlemiş olan tekneler   topluluğu veya liman içi derinliğinin taditlemesi nedeniyle manevra   sahasının çok dar olduğu durum.
Iskarmoz Kürekli teknelerde küreğin   bağlanması veya oturması için ay veya çubuk şeklindeki metal veya ahşap   malzeme.
Iskarmoz Boğazı Yarımay ıskarmozlarda,   küreğin kayıp çıkmaması için yarımayın daralan üst kısmı.
Iskopomar Mataforası Iskopomar yelkeninin   altabaşo yakasını geren bumba. 
Iskota Yelkenleri rüzgar ile   doldurmak ve/veya yön değiştirmek açı vermek için kullanılan halat palanga   donanımı.
Iskota Yakası (Köşesi) Kabasorta yelkenlerde   altyakalar; randa, pik veya floklarda alt geri köşe. 
Istralya Direk ve çubukların   cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma, veya teknelerin postalarını   baştan kıça kadar birbirlerine bağlayan kuşak. 
Işıldak Görünür muhaberede   kullanılan projektör.

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z