DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – E

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Ege Denizi Edirne ili Meriç nehrinin   denize döküldüğü yerden Muğla-Antalya il sınırındaki Eşen çayının denize   döküldüğü yer arasında kalan karasularımız.
Eğlenmek Bir teknenin stop ederek   veya çok ağır yol ile gideceği yere varması
Eğri Tekne kaplamalarının   üzerlerine bağlandığı, tekneye biçimini veren omurgaya bağlı eğri ağaç veya   demir parçalar.
El Donanımı Makine, motor ve   elektrikle çalışan ve kullanılması gerekli görülen ırgat, dümen gibi gemi   aksamının gerektiğinde elle kullanılacak şekilde lüzumlu malzemelerine,   palanga ve manivelalarına denir.
El Dümeni Dümen donanımındaki bir   arıza sebebi ile kumanda edilemeyen dümeni, bu donanımdan ayırarak mekaniki   bir şekilde ve insan gücü ile kullanacak biçimde yapılmış dümen donanımı.
El Fleyşını Elde taşınabilen ve   elektrikle çalışan ufak işaret feneri.
El İncesi Halat serisinin en ince   olanı. Gemilerin aborda olmaları esnasında halatları sahile verebilmek için   önce el incesi atılır.
El İskandili Elektrikli iskandil   olmayan teknelerde, derinlik ölçmek için çımasına 5 kg.lık bir kurşun asılmış   ve üzerine kulaç taksimatı yapılmış olan savlodan oluşan iskandil
El Palangası Gemiciliğin gerektirdiği   birçok yerde kullanılan bir makara ve bir tornodan ibaret basit palanga.
Ellemek Halat bedenini bir elden   diğer ele geçirmek suretiyle halatı çekmek.
En Gemilerin en geniş yeri.
Enkaz Kazaya uğramış ve   kullanılamayacak durumda olan tekne. Su yüzeyinden aşağıda ve dipte   bulunanlara leş denir.
Enlem Farkı Birbirinden farklı durumda   bulunan iki noktadan geçen enlemler arasındaki meridyen yayının açısal   uzunluğu. 
Enlem Kemere Gemi postalarını birbirine   bağlayan ve üzerine güverte sac veya tahtaları döşenen demir porteller. 
Esnemek Kuvvetli rüzgar sebebiyle   yelkenlerin dolması ve direklerin hafifçe bel vermesi. 
Eş Gemi Nitelik ve ölçüleri   birbirinin aynı olan gemiler
Etli Zincir Baklasının boyuna göre   kalınlığı fazla olan zincir. 

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z