DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (Safety Of Life At Sea – SOLAS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun 1 Kasım 1974 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiş olup 25 Mayıs 1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1974 SOLAS sözleşmesinin birleştirilmiş metni, 1978 ve 1988 yıllarında yapılmış olan değişme/düzeltmeler ile çeşitli IMO kararları ile yapılmış olan değişme/düzeltmeleri içermektedir.

SOLAS, gemilerin dizayn kriterlerinden muhabere cihazlarının özellikleri ile muhabere usullerine kadar tüm konulan can ve mal emniyeti açısından inceleyerek kurallar koyan, dünya denizlerinde seyreden gemilerde can ve mal emniyetinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerle, uyulması gereken hukuk kurallarını belirleyen uluslararası bir sözleşmedir. Gemilerin inşa aşamasından başlamak üzere can ve mal emniyeti için; makine, elektrik ve donanımların dizaynlarını, yangın emniyet tedbirlerini, can kurtarma araçlarının özelliklerini, telsiz haberleşmesini, seyir güvenliğini, tehlikeli yüklerin taşınma prensiplerini, gemilerde bulunması gereken belge ve dökümanların isim ve kapsamını açıklayan ve kuralların uygulanması konusunda kontrol metodlarını belirleyen, IMO üyesi ülkeler tarafından imza altına alınan, yasal bir dökümandır.

SOLAS METNİNİN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.