DENİZDE ARAMA VE KURTARMA SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Denizde Arama Kurtarma Sözleşmesi (International Convention on Maritime Search and Rescue) 27 Nisan 1979 tarihinde Hamburg’da yapılan uluslararası konferansta kabul edilmiş, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 27 Ağustos 1985’te onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulunun 22 Ocak 1986 gün ve 86/10311 sayılı kararıyla onaylanmıştır. R.G.:24 Mart 1986, Sayı:17057, Düstur:V.Tertip, C.25

SÖZLEŞME İÇERİĞİ:

MADDE I: Sözleşmeden doğan genel yükümlülükler
MADDE II: Diğer Antlaşmalar ve Yorum
MADDE III: Değişiklikler
MADDE IV: İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma ve Katılma
MADDE V: Yürürlüğe Girme
MADDE VI: Fesih
MADDE VII: Tevdi ve Tescil
MADDE VIII: Diller

BİRİNCİ BÖLÜM: TERİMLER VE TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLATLANMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞBİRLİĞİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HAZIRLIK ÖNLEMLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM: FAALİYET USULLERİ
ALTINCI BÖLÜM: GEMİ RAPOR SİSTEMLERİ

KONFERANS TARAFINDAN KABUL EDİLEN KARARLAR

  1. ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİNİN TEMİNİ VE KOORDİNASYONUNA AİT HÜKÜMLER
  2. GEMİ RAPOR SİSTEMLERİNE KATILMANIN GEMİLER İÇİN OLAN MALİYETİ
  3. GEMİ RAPOR SİSTEMLERİ İÇİN ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR FORM VE USULLERİN ÖNGÖRÜLMESİ GEREĞİ (EK: GEMİ RAPOR FORMU VE USULLERİ FORMU VE USULLER)
  4. ARAMA VE KURTARMA EL KİTAPLARI
  5. DENİZDE ARAMA VE KURTARMA İÇİN FREKANSLAR
  6. DÜNYA ÇAPINDA BİR DENİZCİLİK TEHLİKE VE GÜVENLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  7. ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİNİN DENİZCİLİK METEOROLOJİ HİZMETLERİ İLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ
  8. TEKNİK İŞBİRLİĞİNİN TEŞVİKİ

Sözleşmenin tam metnini görüntülemek için burayı tıklayın.