DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – Ç

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Çakar Denizde açığa veya   kıyılara yerleştirilen belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener
Çakı Cevizi Silistreleri, düdükleri ve   porsunların çakılarını bağlamak ve boyunlarında asılı bulundurmak için   yapılan ve bir kolu hareketli olan ceviz.
Çalım Geminin su kesiminden   aşağı kısmının baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması. Başa doğru olan   darlaşmaya çalım, kıça doğru olan darlaşmaya kuruz denir.
Çalımlı Başı yüksek ve yapısı dar   olan tekneler
Çalkantı Sacı Kısmen doldurulmuş   tanklardaki mazot, motorin, su gibi maddelerin ağır denizlerde yalpalardan   dolayı hareketini asgari dereceye indirmek için tankların içine dikey olarak   konulmuş sac levhalar. 
Çalpara Gemilerin iç kısımları ile   irtibatı olan deliklerden deniz suyunun içeriye girmemesi için deliklerin   ağızlarına konulan ve bir tarafları menteşeli sac kapak. 
Çamçak Teknede biriken suyu   toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçe 
Çanaklık Yelkenli gemilerde gabya   çubuğu kapelesinden gelen armaların yapılmasında personelin işlerini   kolaylıkla yapabilmeleri için ana direk üzerindeki mauna ve gurcatalar   üzerine konulan ve etrafı korkuluk puntelleri ile çevrilmiş platform.   Çanaklıklar gözcülük maksatları içinde kullanılır. 
Çanaklık Astarı Çanaklığa değen   yelkenlerin aşınıp yıpranmaması için yelkenlerin kıç tarafa bakan yüzlerine   dikilen ikinci kat astar. 
Çanaklık Çalımı Çanaklığın çevresini   oluşturan dairevi kısım. 
Çapa Zincire bağlı olarak   denize atılan ve dipte çamura veya kuma gömülerek gemiyi istendiği yerde   deniz üzerinde tutan demir.
Çapari Bir beden üzerinde   kösteklerle bağlı, ikiden fazla tüylü veya yemli iğne bulunan olta.
Çapariz Yapılmakta olan bir işin   veya manevranın yapılmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması sonucunda   işin veya manevranın yapılmasının gecikmesini veya bir başka manevranın   yapılmasını gerektiren durum. 
Çapariz Vermek Yapılmakta olan bir işin   yapılmasını engelleyici harekette bulunmak
Çaresiz Bastika Gemilerde dümen yekelerini   gerektiği hallerde, bilhassa fırtınalı havalarda veya dümen arızaları sebebi   ile dümene kumanda edilemediği hallerde dümeni bir taraftan diğer tarafa   çevirmek için kullanılacak donanımların donatılması için alabandalara konulan   bastikalara denir. 
Çark Gemilerin hareketlerini   sağlayan makinalar
Çarkçı Gemilerde makine kısmını   yürüten kimse
Çarkçıbaşı Harp gemilerinde makine   bölümünün amiri
Çarmık Direklerin her iki   bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar. 
Çarmık Bükümlü Bir fitil etrafında dört   kolun sağa bükülmesiyle yapılan halat.
Çarter Mukavelesi Taşıyanın navlun   karşılığında deniz veya hava aracının tamamını veya bir kısmını yahut belli   bir yerini taşıtana tahsis ederek eşyayı taşımayı taahhüt etmesi
Çatal Pin Çelik veya bakırdan   yapılmış birer uçları yumru diğer uçları yassı ve açık bir çeşit çivi
Çatana Filika büyüklüğünde   motorlu tekne
Çatma İki veya daha fazla deniz   aracının birbirleri ile çarpışması.
Çekek Kayıkların karaya   çekildiği yer veya gemilerin onarılmak üzere çekildiği karadaki bölüm
Çekek Yeri Küçük deniz araçlarının   karina bakımının yapılması için teknenin deniz içine indirilmiş kızak üzerine   oturtularak sahile çekildiği hafif eğimli yer.
Çekme Ağ/ Çektirme Ağ İki motor tarafından   çekilerek, genellikle boğaz içinde uskumru avında kullanılan bir çeşit ağ
Çektiği Su Bir geminin su kesiminden   omurgasına kadar olan su derinliği. Bu derinlik başta, vasatta ve kıçta   farklıdır.
Çene Omurga ile baş   bodoslamanın birleştiği köşe 
Çıkarma Belli bir yere asker   gönderilmesi, indirilmesi
Çıma Halat, elincesi veya   yomaların uç kısmı 
Çıma ile Gitmek Bir geminin liman içinde   halatlar vasıtası ile yer değiştirmesi
Çımacı Yolcu gemilerinde geminin   iskeleye yanaşması esnasında sahile halat veren, geri alan gemiciler
Çıpo Özellikle admiraltı   demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altında geçen kollara dik olarak   bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar. 
Çifte Demir (Çiftelemek) Bir limanda tek demirde   yatılırken havanın sertleşmesi veya fırtına çıkması durumunda demirin   taraması veya zincirin fazla deste olması ihtimaline karşı ikinci demirinde   atılarak her iki demir kalomaları birleştirilerek geminin iki demir üzerine   bindirilmesi
Çifte İzbarço Bağı İzbarço bağının daha   kuvvetli olmasını istediğimiz zaman veya halatın çıması elimizde olmadığı   zaman yapılan bağ
Çimariva Yelken gemilerinde   personelin armaya çıkmaları için verilen komuta. Personelin bir merasim için   belirli bir düzen içinde gemi güvertesi üzerinde mevki almalarına da Çimariva   denir.
Çördek Yan yelkenleri ve flokları   yerlerine kaldıran halatlara denir. Mantilya’da denilir.
Çördek Yakası Seren yakalarının geriye   bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki en üstteki pik yakası 
Çörek Halatın ucundaki düğüm
Çözmek Yelken açmak
Çubuk Ana direklerin üzerine   konulan ekleme direkler 
Çürük Su Pervanelerin hareketinden   oluşan ve dümen suyuna karışan akıntı

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z