No Picture

SANCAKLAR VE FORSLAR

27 Ekim 2012 Tauss Marine 0

SANCAKLAR
Denizde kullanılan ulusal bayrağa “sancak” adı verilir; Türk sancağının rengi, şekli ve ölçüleri 22 Eylül 1983 tarih ve 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile tayin ve tespit edilmiştir.

No Picture

BAYRAKLAR VE BAYRAK DİREKLERİ

27 Ekim 2012 Tauss Marine 0

Bayraklar gemilerin kendi aralarında veya  sahil birimleri ve kıyı istasyonlarıyla haberleşme ve işaretleşmelerinde kullanılan, her biri ayrı anlam taşıyan özel sembollerdir.

No Picture

GÖRÜNÜR ÇAĞRI İŞARETLERİ

06 Ekim 2012 Tauss Marine 0

Denizde Acil Yardım Çağrısı yalnızca telsizden yapılmaz, bu amaçla kullanılan ışık, duman veya boya çıkaran özel maddelerden yapılan ikaz işaretleri de mevcuttur ve bunların bir kısmının teknelerde bulundurulması zorunludur.

No Picture

SESLİ İKAZ SİSTEMLERİ

06 Ekim 2012 Tauss Marine 0

Sesli ikaz sistemleri, gerektiğinde ses çıkararak ikazda bulunmak üzere teknede bulundurulması gereken korna, çan ve kampana, düdük, siren vb.