No Picture

SANCAKLAR VE FORSLAR

27 Ekim 2012 Tauss Marine 0

SANCAKLAR
Denizde kullanılan ulusal bayrağa “sancak” adı verilir; Türk sancağının rengi, şekli ve ölçüleri 22 Eylül 1983 tarih ve 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile tayin ve tespit edilmiştir.

No Picture

BAYRAKLAR VE BAYRAK DİREKLERİ

27 Ekim 2012 Tauss Marine 0

Bayraklar gemilerin kendi aralarında veya  sahil birimleri ve kıyı istasyonlarıyla haberleşme ve işaretleşmelerinde kullanılan, her biri ayrı anlam taşıyan özel sembollerdir.

No Picture

EGE DENİZİ FENERLERİ

24 Ekim 2012 Tauss Marine 0

Çıplakada Feneri (Aliburnu, Ayvalık/Balıkesir)
Midilli boğazında kıyıya yakın küçük bir adanın doğusundaki burundadır, adayla ana kıta arasındaki dar geçitte teknelere kılavuzluk eder.