A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Hakiki Mevki Bir geminin, dünya   üzerinde enlem, boylam olarak mevkileri belli maddelerden alınan   kerterizlerle tespit etmiş olduğu mevkidir.
Halaskar Kurtarıcı
Halat Bitkisel, sentetik veya   çelikten yapılmış ve kolların bükümünün aksine kolların bükülmesiyle meydana   gelen, bükülmeye ve çekmeye uygun çevresi 2.54 cm ‘den( 1 burgata) büyük olan   urgan
Halat Bosa Demir atıldıktan sonra   demirin ağırlığını ırgat üzerinden almak için çımaları güvertedeki mapalara   bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısa halatlar. 
Halat Dolabı Kullanıldığı zamanlarda   halatların üzerine sarıldığı silindir şeklindeki makaralar.
Halat Matafyon Morize ve Borina   patalarının geçmesi ve torsolom palangalarının bağlanması için yelkenlerin   yakalarına yapılmış olan halat halka. 
Halat Üzerinde Yük   Bulunması Gergin veya yük kaldıran   bir halatın üzerindeki baskı
Halat Vermek Yanaşmakta olan tekneden   kıyıya halat uzatmak
Halatı Neta Tutmak Halatları roda ederek   tekrar kullanmaya hazır bulundurmak
Hale Ayın etrafında görülen   daire şeklindeki yaygın ışık. Ay etrafında hale görülmesi yakın bir zamanda   fırtına çıkacağına işarettir. 
Haliç Uzunluğu genişliğine   nazaran fazla olan ve karaların içine doğru uzayan deniz kısmı. Haliçlerde   sular durgun olduğundan gemiler için iyi bir liman sayılır. 
Hamak Gemilerde personelin   yatması için kullanılan asma yatak.
Hamaylı Serenlerin ve serenlere   bağlı yelkenlerin miyama yakalarının tam ortası. Yelken sarıldığı zaman   torbalanan orta kısmını kaldıran selviçe. 
Hamaylı Astarı Yelkenin hamaylı   selviçesinin bağlandığı kısmı kuvvetlendirmek için dikilen üç köşe bez
Hamaylı Yaprağı Seren yelkenlerinin tam   ortasındaki yelken bezi
Hamla Kürek çekilirken küreğin   bir periyot içindeki mesafesi
Hamla Oturağı Hamlacıların oturduğu   oturak
Hamla Sıvıryacı Sıvırya küreğini çeken ve   hamlacının arkasında oturan kürekçi.
Hamla Sıvıryası Kıçtan ikinci oturakta   kürek çeken.
Hamlacı Kürekli teknelerde   serdümene en yakın kürekçi .
Hamule Bir gemiye yüklenen her   türlü eşya, yük.
Hap/Hap Etmek Dökme yükün iyi istif   edilmesi ve dökülen yerde boşluk bırakılmaması.
Harbi Kilitlerin açık bulunan   taraflarındaki uçlarda bulunan yuvalardan geçirilen demir çubuklar
Harekat Askeri bir amaçla yapılan   eylem
Harekat Alanı Bir komutan emrindeki   savaş gemilerinin harekat yaptıkları deniz sahası.
Harita Folyosu Belirli bir bölgeye ait   haritaların numara sırasına göre yerleştirilmesi.
Harita Kamarası Seyir haritaları ile   aletlerin bulunduğu dümen evine yakın mahal.
Harita Numarası Haritaların tanınması için   sağ alt ve sol üst köşelerine yazılan üç veya dört rakamlı numaralar. İlk iki   rakam haritanın ait olduğu folyoyu, sonra gelen rakamlar haritanın folyo   içindeki sırasını gösterir.
Harmanlamak Bir gemi ve deniz aracının   küçük bir dümen açısı kullanarak büyük bir devir dairesi çizmesi suretiyle   seyretmesi. 
Harp Ceridesi Olayları günü gününe ve   saati saatine yazmak için tutulan basılı evrak.
Harp Hastanesi Savaşta yaralanan   personelin tedavilerinin yapılması için gemi içinde hazırlanan uygun yer.
Harp İskelesi Geminin esas iskeleleri   indirilmeden gemiye girip-çıkmayı sağlayan ve bordadan sarkıtılan halattan   veya metalden yapılmış basamaklı iskeleler.
Hasar Raporu Çatma, oturma, denize yük   atma, yangın ve diğer benzeri sebeplerle tekne ve yükte meydana gelen hasar   ve ziyanın sebep ve sonuçları ile ilgili olarak gemi personeli ve diğer   ilgililerce hazırlanan rapor.
Hava Yemek/Deniz Yemek Denizde şiddetli fırtınaya   tutulmak
Havuz Gemilerin karinalarının   temizlenmesi, boyanması ve onarılmasına ihtiyaç duyulduğunda içerilerine   istenildiği zaman su alınan veya içerilerindeki suyu boşaltabilen etrafı   duvarlı çekek yerleri; Gemilerin baş kasarası ile köprüüstü, köprüüstü ile   kıç kasarası arasında kalan boşluk. 
Havuzluk Yelkenli veya kürekli bir   teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer.
Hayboci Ayboci.
Hedef Eğitim ve atışlarda   kullanılan nişan noktası.
Hedef Çekmek Bir hedefi yedeğe alarak   istenilen yönde ilerlemek.
Hedef Gemisi Hedef yerine kullanılan   gemi.
Heya Mola Denizcilerin ve   balıkçıların yelken açarken veya kürek çekerken gayrete gelmek için   söyledikleri söz.
Hırça Mapası Zincirin zincirlikteki   çımasının omurgaya bağlandığı kilit.
Hidrografi Kıyıların biçimini,   denizlerin derinliğini, met ve cezir yüksekliğini, deniz akıntıları gibi   denizlerle ilgili hususları inceleyen bilim dalı.
Hidrometre Met cezir olayının yönünü   ve yüksekliğini ölçmekte kullanılan alet. 
Higrometre Havada, atmosferde bulunan   nem miktarını ölçen cihaz. 
Hisa Herhangi birşeyi yukarıya   kaldırmak, çekmek.
Hisa Etmek Bir şeyi yukarı kaldırmak.   [Hisa sancak, hisa kürek] 
Hisa Kürek Filika küreklerinin   topaçlarından aşağı basılarak yukarı kaldırılmaları ve dikine tutulmaları   için verilen komut;Kürekle selamlama.
Hisa Sancak/Toka Sancak Harp gemilerinde sabahları   saat 08:00’da sancağın kıç göndere veya gize merasim töreni ile çekilmesi.
Hizmet Gemisi Bilim, sondaj, fabrika,   kurtarma, yangın söndürme, kablo döşeme, tarak, maçuna, klepe, römorkör,   algarna, kontrol motoru, dalgıç aracı, personel taşıma vb. özel hizmetlerde   kullanılan gemiler.
Huri Tek parça kütüğün oyulması   suretiyle yapılan ince yapılı kürek veya yelkenle hareket eden tekne.
Hünkar Kayığı Padişahların gezme ve   ziyaretlerde kullandıkları kayık.

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z