A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Camadan Camadan vurmak. Yelken   alanının küçültülmesi. Klasik (direğe çekilen) ana yelken, bocurum, vb.lerde   yelkenin indirilerek birinci (ikinci, üçüncü..) camadan matafyonlarından   bumbaya camadan bağı ile bağlanması. Sarmalı yelkenlerde yelkeni kısmen   açarak alan küçültmek. 
Camadan Bağı Bu küçültmeyi yapmada   kullanılan bir bağ çeşidi 
Camadan Fora Etmek Bağları çözüp kısalmış   yelkeni açmak
Camadan Kamçısı Yelkenler üzerinde camadan   için bulunan savlolar
Camadan Matafyonu Camadan astarı üzerine   açılmış deliklerin üzerine geçirilmiş madeni veya halattan yapılmış   matafyonlardır. 
Camadana Vurmak Savaş gemilerinde pantolon   paçalarının gemi içerisinde bir yere takılmaması için paçaların çorap   içerisine sokulması. 
Can Halatı Filika mataforalarının   cundalarından sarkan halat kamçılardır. Filika hisa veya mayna edilirken   içinde bulunan personel bu halatlara tutunarak kendilerini korur ve filikanın   ağırlığını azaltır.
Can Yeleği Yüzücü kabiliyeti fazla   olan maddelerden yapılmış olan ve insanın beli ile omuzları arasını saran,   yelek gibi giyilen veya kemer gibi bel ile koltuk altına sarılan kurtarma   aracı.
Cankurtaran Filikası Denizde, can kurtarma   maksatları için ağaç veya saçtan yapılmış yüzücü gücü fazla olan tekne.   Cankurtaran filikaları veya motorlarının içerlerinde teknede bulunan   kazazedelerin yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yiyecek maddeleri ile   kazazedelerin yaralarını tedavi için tıbbi malzeme ve işaret tabancaları gibi   diğer lüzumlu malzemeler bulunur.
Cankurtaran Salı / Can   Salı Denizdeyken kazaya uğramış   bir gemideki personelin kurtarılması için saçtan veya yüzücü gücü fazla olan   ağaçlardan yapılmış sal. Cankurtaran salları gemilerin denize bakan   taraflarında bulunurlar. Bunların denize bırakılmaları mekaniki bir   tertibatla veya gemi battığı zaman kilit kısmındaki kimyevi maddenin erimesi   sonucunda fora kancası açılır ve sal sephiyesi sebebiyle deniz sathına çıkar.  
Cankurtaran Simidi Denize düşenleri kurtarmak   için çok hafif ve yüzer maddeden yapılmış, bir kişiyi tüm ağırlıkları ile   birlikte taşıyacak dayanıklıkta, çevresinde tutunmak için halat donanımlı,   uzaktan görünebilmesi için, turuncu, kırmızı veya sarı renkte, gece   görünebilmesi için üzerinde reflektörü ve feneri bulunan, yuvarlak, simit   biçiminde ve bir savloya bağlı echize. 
Cayraskal Ağır cisimleri kaldırmakta   kullanılan bir çeşit palanga
Cayro Hatası Hakiki kuzey ile cayro   pusulanın gösterdiği kuzey arasındaki açı. 
Cayro Pusula Cayroskop esasından   faydalanılarak yapılmış olan ve hakiki kuzeyi gösteren pusula. Cayro   pusulalar arzın mıknatısıyetinden ve pusula yakınında bulunan madenlerden ve   elektrik akımlarından etkilenmedikleri için daima hakiki kuzeyi gösterir.
Cephane Asansörü Cephaneleri cephanelikten   topların bulundukları yerlere kadar çıkarmak için yapılmış tertibat
Cephanelik Gemi cephanesinin muhafaza   edildiği genellikle su kesiminin altında bulunan özel yangın tertibatı   alınmış bölmeler.
Cer Testi Demirin veya demir   zincirinin sağlamlığını kontrol etmek
Cevaz İzin verme, izinli,   olanaklı
Ceviz Halatların çımalarına,   halat kollarının örülmesi suretiyle yapılan düğümler. Cevizlerin   kullanıldıkları yerlere göre muhtelif şekilleri vardır.
Ceviz Bağı Halatların ucuna   tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins düğüm . 
Cezir Güneş ve arz çekimlerinin   etkisiyle suların normal seviyelerin altına inmesi.
Cırgına Kırılan bir direk veya   serenin yanlarına ağaçlar koyarak birbirine irtibatladıktan sonra birkaç   yerinden halatla sarıp kuvvetlendirmek
Cıvadra Teknenin baş tarafında   dışarıya doğru eğik olarak uzanan sabit seren.Genellikle yelkenli teknelerde   flokları açmak için kullanılır. 
Cıvadra Armadorası Flokların selviçelerini   bağlamak için yelpazelerin her iki taraflarındaki alabandalara konulmuş olan   armadoralardır. Selviçeler alabandalarda bulunan deliklerden geçirildikten   sonra bu armadora üzerindeki çeliklere bağlanırlar. 
Cıvadra Çanaklığı Cıvadra destamorasının   hemen gerisinde bulunan ve ana cıvadraya sağlı-sollu tespit edilmiş olan ağaç   kütükler. 
Cıvadra Vardevelesi Cıvadra üzerinde yürüyen   personelin tutunmaları için gerili olan halat.
Cinblok Vinç bumbalarının   cundalarında bulunan tel veya zincirlerin geçtiği tornolar. 
Cunda Yatay serenlerin her iki   başları, uç kısımları
Cunda Bastikası Bir seren veya gönderin   ucuna kanal açarak ortasına dil yerleştirerek oluşturulan sabit makara
Cunda Halatı Seren yelkenlerini   kuvvetlendirmek için dört kenarına dikilen halatın üst kenarına gelen bölümü
Cunda Kilidi Cunda serenlerini, ana ve   gabya serenleri üzerinde tutmak ve gerektiğinde serenlerin dışarıya   sürülmelerini kolaylaştırmak için ana ve gabya serenleri üzerinde bulunan   demir çemberlerden cundaya yakın olanı. Bu kilitlerden kaplama başına yakın   olanına topuk kilidi denir. 
Cunda Marsipeti Seren cundalarına yapılan   marsipet 
Cunda Yakası Seren yelkenlerinin seren   uçlarına rastlayan köşeleri
Cunda Yelkeni Bastonu Cunda yelkenlerinin   açılması için Trinket, Mayıstra, Foa ve Gabya serenlerinin üzerinden dışa   doğru sürülen bastonlar. 

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z